Pro děti
Festival Kaleidoskop se těší na malé návštěvníky

Přijďte se bavit, poznávat a ochutnávat jiné kultury. Pojďte strávit barevný den plný chutí, vůní, hudby a tance. Můžete ochutnávat tradiční i méně netradiční pochoutky z různých koutů světa. Užívejte si pěvecká a taneční vystoupení. 

Čekají vás workshopy, přednášky a bohatý doplňkový program včetně soutěže pro děti.

10. 6. 2017 v parku Na Pankráci

VSTUP JE ZCELA ZDARMA!

Kyrgyszká jurta zve děti na prohlídku tradičního obydlí z daleké země. Děti si tu mohou vyzkoušet hry, které hrají kyrgyzské děti.

Malí indiáni - pro děti máme připravené tradiční indiánské týpý, mohou si vyzkoušet  výrobu čelenky z pravých per, nebo tradiční válečné malování na obličej.

Pojďme do Afriky - na stánku Adopce na dálku si děti mohou vyrábět tradiční šperky z afrických korálků, malování náramků a přání pro děti z Keni a zábavné kvízy. Focení v tradičním africkém oblečení.

Dílna výroby dřevěných hraček. Workshop pro děti, které si vlastníma rukama chtějí vyrobit dřevěnou hračku.

Taneční worshopy nejsou jenom pro dospělé! Děti si mohou společně s vámi tančit africký, brazilský, nebo bolywoodský tanec!

InBáze pro děti připravila při svém stánku své Bedýnky příběhů - děti si poslechnou pohádky z různých koutů světa, které jim budou číst samotní migranti. Následuje výtvarná dílna, kdy mají možnost pohádku zpracovat pomocí tradičních materiálů a technik dané země.

InBáze

Nezisková organizace InBáze pro dětské návštěvníky festivalu přichystala výtvarný koutek, kde mohou děti ztvárňovat různé exotické pohádky.

Lungta - dětský výtvarný koutek

Na stánku Lungty si můžete vyrobit tibetské modlitební praporky "lungty", jež roznášejí po větru mantry pro štěstí všech bytostí.  Vytištěné a vyrobené praporky s koníky si připevníte na provázek a malé papírové lungty pak mohou u vás doma zdobit okno, nástěnku nebo dětský pokoj.


Charita ČR

Na stánku charity si budete moci vyzkoušet hned několik aktivit. Těšte se na "hod párátkem" na cíl, jazykový znalostní kvíz a výtvarné aktivity pro děti.

Podrobný program festivalu